Плаваща циментова замазка

Понякога се налага направа на замазки със значително по-голяма дебелина. Типичен случай за това са подовите конструкции с вградена в тях топлоизолация и звукоизолация срещу преминаване на ударен шум. За да бъдат изпълнени и двете изисквания, се използват топлоизолационни плочи от минерална вата, които не са достатъчно устойчиви на натиск. В тези случаи над слоя изолация се прави т.нар. плаваща циментова замазка с дебелина 40–45 mm, която се армира с метална мрежа. Нейната задача е равномерно да разпредели натоварването върху целия под и така да предпазва топлоизолационните плочи от смачкване и механично повреждане. Такава „плаваща“ защитна замазка се прави и при изграждане на подова отоплителна система с тръбна серпантина или електрически нагревателни кабели. Освен това под отоплителната система задължително се поставя топлоизолация, така че се получава доста дебела многопластова конструкция, която трябва да бъде защитена отгоре със стабилна замазка.

Подготвяне и нанасяне на плаваща циментова замазка

За полагането на плаващ под е необходима равна основа.

Покрай стените се поставят изолиращи ивици (дилатационна лента) или картон така, че да стърчат 1-2 см над замазката. с тях се обвиват и преминаващи по пода тръби.

Следва полагане на подовите плочи от стъклена минерална вата върху равната основа. Изолационните плочи се подреждат плътно допрени една до друга, без да се оставят пролуки помежду им. В съседните редове плочите се подреждат така, че напречните фуги да се разминават.

Върху изолационните плочи се полага хидроизолационно фолио (полиетилен или картон). Всеки две съседни платна се припокриват на ивица 15 см и се залепват.

Върху защитената с фолио топлоизолация се настила, подравнява и заглажда циментов разтвор. Желателно е да се армира със специални мрежи от тънка тел. При дебелина на замазката 5 см са необходими 8 седмици за плътно свързване на цимента и изсъхване на замазката. Съответно при дебелина 4 см срокът е 6 седмици, а при 6 см – 10 седмици.

За да свърже циментът добре, замазката трябва да се поддържа влажна поне през първата седмица от полагането и. Тя трябва да съхне бавно, поради което помещението се държи затворено, без въздушно течение. При летни горещини замазката се покрива с полиетиленово фолио, което предотвратява изпаряване на влагата.

Твърдите подови покрития се полагат така, че между тях и стените, и касите на вратите да остава фуга 6-10 мм, която впоследствие се запълва със силиконова паста. Звукоизолиращите ивици покрай стените се изрязват до нивото на пода едва след поставяне на връхното покритие.

схема на плаваща циментова замазка
Подови замазки: