Хидроизолация

Хидроизолацията осигурява защита срещу въздействието на водата и проникването на влагата и поради това е основна дейност при строителството и ремонта на сградите. Иновативните хидроизолационни продукти осигуряват добре балансиран климат в закритите помещения, създавайки здравословна среда за живот.

Рулонните (листови) битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения. При ремонта на плоски покриви, които са характерни предимно за панелните кооперации, препоръчително е използването на рулонни хидроизолации. На пазара има разнообразен асортимент от рулонни хидроизолации. Изпълнението на този вид хидроизолация изисква квалифицирани специалисти, надеждна връзка на снажданията, подходящи климатични условия (температура над 5°C), както и спазването на редица условия по охрана на труда и противопожарна безопасност. Работи се с леснозапалими и опасни материали.

Течните хидроизолационни материали са сравнително нов строителен продукт, който заради своите незаменими качества при хидроизолиране на повърхности с неравна (с пукнатини и нарушена цялост) основа намират широко приложение при хидроизолиране на всякакви повърхности като фундаменти, тераси, покриви, мокри помещения, басейни, стени, мостове и други. Притежават много добра адхезия към разнообразни повърхности, което ги прави на практика универсални.

За разлика от рулонните материали, течните хидроизолационни материали се нанасят чрез намазване директно върху подлежащата за хидроизолиране повърхност. Полагат се няколко пласта, като винаги се започва от грунда. Материалите се нанасят чрез намазване с дългокосместа четка или с подходяща техника за разпръскването на разтвори с голям вискозитет. С две думи, така изпълнената хидроизолация представлява многослойна система изпълнена на място. От експлоатационна гледна точка най-голямото предимство на хидроизолацията е, че се гарантира създаването на напълно еднороден, без прекъсвания и снадки хидроизолационен слой върху цялата защитавана повърхност. Изградената на място чрез последователно намазване изолация неимоверно улеснява и прави много по-сигурна работата при покриване на неравни основи, при наличие на множество чупки, външни и вътрешни ъгли – въобще на места със сложен профил.


Хидроизолации: