Подови замазки

Подовата замазка е необходима, когато повърхността на пода не е достатъчно равна, нито гладка за директно полагане на по-капризни меки подови настилки или на различни видове масивни или ламинатни паркети. Облицовъчните подови керамични или други плочки също се полагат много по-лесно и качествено, когато повърхността под тях е напълно равна. Минималната дебелина, изпълнена с циментов разтвор, е 20 mm, като към разтвора задължително се добавят полипропиленови фибри, които изпълняват ролята на своеобразна армировка. За замазки с по-малка дебелина се използват специални саморазливащи се разтвори, а по-дебелите се армират с тънка армираща мрежа.


Подови замазки: