Битумна рулонна хидроизолация

Битумната рулонна хидроизолация изисква равна и гладка основа от циментова замазка с определена минимална якост. Същата трябва да бъде чиста и суха, за да се осигури добра връзка с основата. При наличието на агресивни води битумните хидроизолации не са устойчиви дори при спазването на всички изисквания за качеството на материала и полагането му.

Полагане на битумни мушами

Битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез газопламъчно залепване. За това е необходима газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир - вентил и маркуч (най-малко 10 м), мистрия със закръглени ръбове, нож и ръкавици. Повърхността, върху която ще се полага материала трябва да е чиста, равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти прах, маслени остатъци и други.

В случай на наличие на стар покривен пласт, той трябва да се отстрани или да се извърши възстановителен ремонт. Възстановителния ремонт включва отстраняване на всички налични мехури и гънки. Мехурът се разцепва, подсушава се и се залепва към повърхността.

Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира оптимално сцепление с основата.

Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.

При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо първия на 50 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишните слоеве.

Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига припокриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка.

Никога не трябва да се поправят незалепените краища чрез нагряване на мушамата отгоре.

Забранено е залепването на рулонния хидроизолационен материал с газова горелка върху дъсчена обшивка!
Хидроизолации: