Течна хидроизолация

Технологията за полагане на непрекъсваема хидроизолация от течни материали е пределно лесна за усвояване и изпълнение – нанасяне на материалите с четка, разкрояване и полагане на ивиците армираща тъкан. Този начин на изпълнение особено силно улеснява работата при полагане на хидроизолацията върху вертикални повърхности, както и при по-сложен релеф на основата. Освен това изолацията може да се изпълнява и при температури до около 0 °С, което може да се окаже голямо предимство за закъсали със сроковете строители. Хидроизолацията може да се полага и върху влажни основи, включително и върху току-що декофрирани стоманобетонни елементи и съответно върху съвсем пресен бетон. При необходимост хидроизолацията може да се положи и директно върху твърди, устойчиви на натиск, топлоизолационни плочи (XPS), защото методът не изисква нагряване.

Полагане на мазана хидроизолация

Основата трябва да е здрава, добре почистена от прах, масла, нестабилни материали и други понижаващи адхезията вещества. След това следва грундиране на основата и изсъхване на грунда. В зоната на фугите се изпълняват “компенсаторни ленти” (битумна мушама или полимерно фолио с ширина 4 –6 пъти по-голяма от тази на фугата).

Полагането на течната хидроизолация става на няколко пласта с четка или валяк. За усилване на хидроизолиращия пласт той се армира според случая със стъкловлакнеста мрежа или полиестерен воал. Веднага след нанасянето на първия слой се поставя армировъчната стъклена мрежа и се притиска към основата с помощта на четката, така че да няма гънки. След което се нанася отново малко от изолационния състав, така че мрежата да бъде покрита напълно. Изчаква се пълното изсъхване на получения армиран пласт. Следва нанасяне на 2-3 равномерни слоя. От първостепенна важност е изчакването на пълното втвърдяване на положения слой, преди нанасяне на следващия. Всеки слой е с дебелина около 1,5 мм. При нанасяне на по-дебел слой са възможни напуквания.

Нанесеното покритие трябва да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното си втвърдяване!
Хидроизолации: